Poniższy film jest podsumowaniem wizyty w Astronergy/CHINT. Podczas niej podpisaliśmy umowę na dystrybucję modułów Astro.
Zapraszamy do współpracy.