fbpx

Privacy Policy

Klauzula Informacyjna RODO     

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.) informujemy, że:

   1. Administratorem danych osobowych jest Energynat sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 40a, 05-260 Marki, NIP 6443472876, REGON 241777615 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000369683. Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł w pełni wpłacony, tel. +48 662050035, email: js@energynat.pl (dalej: Administrator).

   2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, realizacją praw przysługujących na mocy RODO oraz w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych (IOD), pocztą tradycyjną na wskazany w poprzednim punkcie adres korespondencyjny lub pocztą elektroniczną na adres email: kontakt@idpo.pl. Funkcję IOD pełni Justyna Stępień.

   3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

   a) umożliwienia właściwego funkcjonowania stron internetowych Administratora oraz kont na portalach społecznościowych;
b) udzielenia odpowiedzi na przesłane formularzem pytanie, zgłoszenie, prośbę o kontakt;
c) przygotowania, zawarcia i wykonania umowy;
d) prowadzenia działań marketingowych.

   4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych, w określonych przypadkach, podstawą przetwarzania może być również działanie na żądanie osoby przed zawarciem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, a także prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (wspomniany marketing bezpośredni).

   5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu i na polecenie Administratora. Dane mogą również zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na mocy przepisu prawa.

   6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, o którym mowa w punkcie 3, a następnie przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą do czasu jej cofnięcia.

   7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, może być warunkiem zawarcia umowy lub wynikać z przepisu prawa. Odmowa ich podania uniemożliwi właściwe korzystanie ze stron Administratora, a także zawarcie umowy.

   8. Osoba, której dane dotyczą posiada następujące prawa wynikające z przepisów RODO:   a) prawo dostępu do danych osobowych; b) prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; c) prawo do usunięcia danych; d) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych; e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania; f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w trybie i na zasadach opisanych na stronie Urzędu pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155; g) prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; h) prawo, by nie podlegać profilowaniu; i) prawo do przenoszenia danych.

   9. Dane osobowe nie będą służyć do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, natomiast będą profilowane w celach analitycznych oraz statystycznych, co nie wywołuje wobec osoby, której dane dotyczą skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie na nią nie wpływa.

Polityka Cookies

Polityka plików “cookies” w serwisie energynat.pl

Energynat sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 40a, 05-260 Marki, NIP 6443472876, REGON 241777615 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000369683. Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł w pełni wpłacony (dalej Energynat) informuje, iż w celu zapewnienia prawidłowego dostępu do serwisu energynat.pl na komputerze osoby z niego korzystającej zapisywane są krótkie pliki tekstowe (zwane dalej “cookies”).

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

2. utrzymanie sesji Użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. 

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ustawienia większości przeglądarek internetowych umożliwiają automatyczną akceptację plików cookies. Możecie Państwo jednak zablokować trwałe zapisywanie plików cookies lub wprowadzić takie ustawienia w Państwa przeglądarce, by informowała Państwa o każdorazowym umieszczeniu cookies w Państwa urządzeniu. Zaznaczamy, że w przypadku całkowitego wyłączenia cookies nie wszystkie funkcje tej strony internetowej bądź innych stron, które Państwo odwiedzacie, będą działać prawidłowo.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywanych w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

Informujemy, iż pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: www.google.com/ads/preferences/