fbpx
Strefa wiedzy
14 lutego 2022

Daniel Raczkiewicz dołącza do  Zarządu. Perspektywy rynku PV w 2022 oczami eksperta rynku energii. 

Źródło: Portal globenergia.pl

Kto będzie w tym roku głównym inwestorem w fotowoltaikę? Czy i jak zmieniają się potrzeby odbiorców? Na pytania o perspektywy rozwoju rynku fotowoltaicznego w 2022 roku, zmiany cen energii i doświadczenia związane z rynkiem energii odpowiada Daniel Raczkiewicz ekspert rynku energii.

Co jest dziś głównym czynnikiem wpływającym na dynamiczny rozwój rynku PV w Polsce? 

Podstawowym determinantem rozwoju rynku PV są ceny energii elektrycznej, gdyż to one mają bezpośredni wpływ na rentowność inwestycji. Jak wiadomo w ostatnim czasie ceny energii elektrycznej dynamicznie wzrosły. Średnia cena energii z dostawą w grudniu 2021 na rynku spot TGE wyniosła ponad 830 zł/MWh, natomiast kontrakty roczne BASE_Y na 2022 rok w szczytowym momencie osiągnęły poziom ponad 920 zł/MWh. Koszty dystrybucji energii również rosną, np. opłata rynku mocy wzrosła z 76,20 do 102,60 zł/MWh. To wszystko przełoży się na koszty zakupu energii przez odbiorców końcowych w kolejnych latach, a te, już w perspektywie najbliższych 2-3 mogą osiągnąć poziom nawet 600-800 zł/MWh. 

Jakie są perspektywy rozwoju rynku w najbliższych latach?

Rok 2022 rozpoczynamy od konieczności dopasowania naszych modeli biznesowych do wyzwań związanych ze zmianami wynikającymi z nowego sposobu rozliczeń prosumentów, którzy byli dotychczas siłą napędową dla sektora OZE w Polsce. 

Zmiany rozliczeń zdeterminują zmiany w grupie docelowej?

Tak, bo moim zdaniem teraz to biznes będzie przede wszystkim inwestował w energię ze źródeł odnawialnych i w inteligentne rozwiązania energetyczne, szukając w nich, zresztą słusznie, remedium na rosnące koszty zakupu energii. Ponadto coraz więcej firm będzie przechodzić na zieloną energię zgodnie z wymogami korporacyjnymi. Te dwa czynniki będą napędzały dalszy, coraz bardziej intensywny wzrost rynku fotowoltaicznym w segmencie B2B.

Co z klientem końcowym w tym roku?

W segmencie B2C nie spodziewałbym się dużych spadków. Branża PV broniąc zmian legislacji w zakresie prosumentów, zastosowała niepotrzebnie czarny przekaz, mówiący o tym, że po wprowadzeniu zmian, instalacje prosumenckie nie będą opłacalne, a ich stopa zwrotu wyniesie nawet 15 lat. Instalacje będą dalej opłacalne dla prosumentów, może nie w takim stopniu jak obecnie, jednakże dla tej grupy, będącej obecnie pod ochroną URE, wraz ze wzrostem cen energii w kolejnych latach, opłacalność instalacji fotowoltaicznych  będzie coraz większa. Warto zauważyć, iż konsumenci stają się coraz bardziej świadomi, co też potęguje zwrot w kierunku energii z OZE.

W przypadku klientów indywidualnych istotna będzie zmiana metodologii projektowania instalacji, tak aby profil produkcji energii był jak najbardziej dopasowany do profilu zużycia. Na popularności zyskają także narzędzia umożliwiające maksymalizację zużycia energii w modelu auto-konsumpcji, w tym m.in. magazyny energii, stacje ładowania aut elektrycznych, czy systemy do inteligentnego zarządzania zużyciem energii w cyklu dobowym.

Jak kształtują się potrzeby odbiorców, którzy muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości?

Odbiorcy biznesowi i samorządowi, poza technologią, potrzebują dziś [Czytaj dalej na globenergia.pl]

    Formularz

    Zostaw nam
    wiadomość
    lub zadzwoń 22 245 40 64