fbpx
Strefa wiedzy
18 grudnia 2021

Fotowoltaika w leasingu – czy to rozwiązanie korzystne dla Twojej firmy?

Instalacja fotowoltaiczna to dla wielu przedsiębiorstw źródło ekonomicznego i ekologicznego prądu. Coraz częściej firmy inwestujące we własną elektrownię słoneczną decydują się na fotowoltaikę w leasingu. Największą zaletą tego rozwiązania są oszczędności w kosztach energii elektrycznej wygenerowane przez instalację PV, które pozwalają na spłacanie rat leasingowych. Z jakich powodów jeszcze warto zdecydować się na finansowanie instalacji fotowoltaicznej w formie leasingu?

Leasing to jedna z najpopularniejszych form finansowania inwestycji dla firm, w której formalności są ograniczone do minimum. Przy leasingu na instalację PV o wartości ponad 100 tys. zł netto należy złożyć wniosek i dostarczyć dokumenty finansowe za poprzedni rok finansowy oraz dokumenty finansowe z bieżącego roku. W przypadku instalacji, której wartość nie przekracza 100 tys. netto, przedsiębiorca wypełnia tylko wniosek i oświadczenie majątkowe. Dodatkowo wniosek jest procesowany w szybkiej procedurze (maksymalnie 4 dni robocze), co pozwala na niemal natychmiastowy czas realizacji przedsięwzięcia.

Firma jako inwestor z osobowością prawną może skorzystać z leasingu operacyjnego, finansowego i pożyczki leasingowej.

Leasing operacyjny

W leasingu operacyjnym leasingodawca przekazuje korzystającemu środek trwały – w tym przypadku panele PV – do użytkowania w zamian za miesięczne opłaty (raty leasingowe). Taka forma leasingu nie wymaga wysokich nakładów na start, a rata leasingowa klasyfikowana jest jako koszt uzyskania przychodu kupującego, tym samym obniżając wartość podatku dochodowego. Dla fotowoltaiki amortyzacja wynosi 10% i musi trwać minimum 4 lata (40% normatywnego okresu amortyzacji). Przez cały okres trwania umowy, instalacja fotowoltaiczna pozostaje własnością leasingodawcy, a więc amortyzacja pozostaje po stronie firmy leasingowej.

Przy podpisaniu umowy leasingowej, leasingobiorca jest zobowiązany wpłacić tzw. opłatę wstępną – od 10% do 30% wartości przedmiotu leasingu. Leasing operacyjny jest najbardziej popularny pośród firm dzięki atrakcyjnym finansowo kosztom, które wahają się między 110% a 119% na instalację paneli fotowoltaicznych oraz możliwości „wrzucenia” rat leasingu i opłaty wstępnej w koszty uzyskania przychodu.

Leasing finansowy

Leasing finansowy daje większą elastyczność co do okresu trwania umowy, ale wymaga większego nakładu na początek. W tym przypadku przedmiot leasingu przechodzi na własność leasingobiorcy, który spłaca go podobnie jak raty kredytu. Istnieje możliwość odzyskania VAT w formie zwrotu jednorazowego z Urzędu Skarbowego lub rozliczenia go przez przedsiębiorcę w ramach działalności bieżącej. Instalacja zostaje ujęta w ewidencji środków trwałych kupującego, czyli amortyzowana jest przez leasingobiorcę. Leasingobiorca staje się właścicielem instalacji automatycznie po wpłacie ostatniej raty.

Pożyczka leasingowa

Pożyczka leasingowa to usługa podobna do kredytu, z tą różnicą, że udzielana jest przez firmę leasingową, a nie bank. W przeciwieństwie do leasingu, obniża zdolność kredytową, ale decydując się na to rozwiązanie firma może ubiegać się o dotację i zwrot części inwestycji. Warunki pożyczki leasingowej ustala pożyczkobiorca: okres spłaty (nawet do 8 lat) i czynsz inicjalny (udział własny), który jest kosztem podatkowym. Kupujący nie płaci podatku VAT, a w przypadku jego zwrotu z Urzędu Skarbowego jest możliwość zastosowania tzw. „raty balonowej”. Oznacza to, że na początku spłacane są odsetki, a spłata kapitału następuje pod koniec okresu, na który została zawarta umowa pożyczkowa. Również w tym przypadku to przedsiębiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Od podpisania umowy cała instalacja należy do pożyczkobiorcy.

Korzyści z leasingowania instalacji fotowoltaicznej

– niski wkład własny – brak obowiązku finansowania inwestycji w całości z kapitału własnego

– bieżące oszczędności – koszty raty leasingowej zwracają się z oszczędności generowanych przez panele PV; system fotowoltaiczny zakupiony w ramach leasingu sam na siebie zarabia

– leasing pozwala przedsiębiorcy zmniejszyć obciążenia podatkowe

– minimum formalności – przy inwestycjach do 100 tys. zł wystarczy wniosek, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej i oświadczenie majątkowe

– leasing nie obniża zdolności kredytowej i nie wymaga ustanawiania zabezpieczeń

Jak widać, leasing paneli fotowoltaicznych ma wiele zalet – a jakie wady? Jako korzystający nie możesz odsprzedać instalacji. W trakcie trwania umowy leasingodawca może też zweryfikować sytuację finansową firmy. Dodatkowych opłat wymagać może zmiana harmonogramu płatności rat leasingowych i skrócenie umowy leasingu.

Leasing na fotowoltaikę – warto?

Podsumowując, w przypadku leasingu operacyjnego i finansowego instalacja przechodzi na własność przedsiębiorcy dopiero po upływie umowy i opłaceniu ostatniej opłaty ratalnej. Korzystając z pożyczki leasingowej właścicielem paneli PV firma staje się w momencie podpisania umowy. Zarówno w przypadku leasingu, jak i pożyczki instalacja po okresie zakończenia umowy zostaje na dachu i dalej produkuje prąd, generując oszczędności z tytułu korzystania z produkowanej energii elektrycznej.

Niezależnie od rodzaju leasingu, inwestycja w fotowoltaikę jest korzystną decyzją biznesową. Szczególnie w branżach energochłonnych, takich jak m.in. branża spożywcza, rolnicza, zakłady produkcyjne, branża IT, koszty energii elektrycznej stanowią bardzo duży wydatek. Fotowoltaika w leasingu nie wymaga dużej, jednorazowej inwestycji środków własnych, ponieważ koszt nabycia i instalacji jest rozłożony na raty. Największą zaletą tego typu rozwiązania są oszczędności w kosztach energii elektrycznej wygenerowane przez instalację fotowoltaiczną, które pozwalają na spłacanie rat leasingowych. W ten sposób inwestycja sama na siebie zarabia. Bogata oferta leasingu na panele fotowoltaiczne sprawia, że każde przedsiębiorstwo może znaleźć coś dla siebie i zacząć produkować własny prąd ze słońca.

    Formularz

    Zostaw nam
    wiadomość
    lub zadzwoń 22 245 40 64