fbpx
Strefa wiedzy
22 lipca 2022

Jak obliczyć stawkę odkupu energii w ramach systemu netbilling?

Źródło: Portal światoze.pl

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii średnia cena miesięczna RCEM jest publikowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne i obliczana na podstawie określonego w ustawie wzoru. W uproszczeniu możemy przyjąć, że jest to średnia cena kursu jednolitego na rynku dnia następnego Towarowej Giełdy Energii ważona wolumenem ilości energii wprowadzonej do sieci, po sumarycznym bilansowaniu prosumenta. Pierwsza opublikowana przez PSE S.A. cena RCEdla miesiąca czerwca wyniosła 659,29 zł/MWh.

Z analitycznego punktu widzenia obliczenie stawki jest stosunkowo proste. Na podstawie danych rynkowych indeksu RDN Fixing I można obliczyć średnią miesięczną cenę energii ważoną rzeczywistym profilem generacji PV, publikowanym przez PSE S.A. Oczywiście są to dane przybliżone dla całego kraju, jednakże na tej podstawie jest możliwe określenie orientacyjnej ceny odkupu energii, która powinna być zbliżona do ceny RCEM. W taki sposób możemy obliczyć cenę, gdyby prosument sprzedawał po prostu energię na rynku giełdowym w oparciu o ceny na pierwszym fixingu rynku dnia następnego. 

Na podstawie danych udostępnianych przez PSE oraz TGE, średnie ceny dla profilu PV (zielone pole – PEAK PV) w 2022 roku kształtowały się tak, jak na poniżej przedstawionych poziomach:

BASE – średnia arytmetyczna cen godzinowych, 
PEAK 8.00-22.00 średnia arytmetyczna dla godzin 8.00-22.00
PEAK PV – średnia cena na RDN Fix I ważona profilem PV publikowanym przez PSE
PROFIL WIND – średnia cena na RDN Fix I ważona profilem wiatrowym publikowanym przez PSE

Jak widać, średnia cena dla profilu PV od początku 2022 roku do 16 lipca 2022 kształtuje się na poziomie ok. 615,60 zł/MWh. Gdyby nowy system rozliczeń działał od początku roku, to prosument sprzedawałby energię do sieci właśnie w okolicy tej uśrednionej ceny. W poszczególnych miesiącach ceny są różne, jednakże ilości produkowanej energii w technologii PV w poszczególnych miesiącach również są różne.

W jaki sposób dana taryfa wpływa na rozliczenie w net-billingu?

W przypadku prosumenta, nazwijmy go „z taryfy G” (gospodarstwa domowe), cena zakupu energii z sieci OSD wynosi dziś około 404 zł/MWh i jest regulowana przez URE. Produkując i zużywając własną energię, prosument z taryfy G taką kwotę zaoszczędzi na energii czynnej. Sprzedając energię do sieci na nowych zasadach otrzyma przychód skalkulowany w oparciu o ilość wprowadzonej energii i cenę na poziomie 659,29 zł/MWh za miesiąc lipiec. Jest to kwota wyższą niż ta, po której kupuje energię. Prosument z taryfy G sprzeda więc energię…


[Czytaj dalej na swiatoze.pl]

    Formularz

    Zostaw nam
    wiadomość
    lub zadzwoń 22 245 40 64