fbpx
Strefa wiedzy
15 grudnia 2021

Ustawa likwidującą prosumencki system opustów podpisana

Prezydent podpisał ustawę likwidującą prosumencki system opustów, którą uchwalił Sejm i która ma wejść w życie z początkiem drugiego kwartału 2022 r.

Podpis prezydenta pod najnowszą nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii otwiera drogę do publikacji nowych przepisów dla prosumentów w Dzienniku Ustaw.

Podpisana nowelizacja zakłada zamknięcie dotychczasowego systemu opustów dla prosumentów, którzy nie zdążą zgłosić przyłączenia swoich mikroinstalacji do końca marca 2022 roku. Właściciele mikroinstalacji, którzy zgłoszą ich przyłączenie począwszy od drugiego kwartału przyszłego roku, będą mogli korzystać z rozliczeń nadwyżek energii w ramach mechanizmu określanego jako net-billing.

Nowy system może wydłużyć okres zwrotu z inwestycji w domowe mikroinstalacje, przy czym jego rentowność będzie zależeć do kształtowania się, trudnych do przewidzenia w dłuższej perspektywie, hurtowych cen energii.

Właśnie po hurtowej cenie prosumenci zgłaszający przyłączenie do sieci po 31 marca będą mogli sprzedawać nadwyżki energii. Początkowo ma to być średnia cena z minionego miesiąca, a od połowy 2024 r. rozliczenia mają być prowadzone z uwzględnieniem ceny godzinowej na Rynku Dnia Następnego.

Wprowadzenie okresu dostosowawczego ma wynikać z konieczności wdrożenia narzędzi i systemów do rozliczenia wartościowego energii według ceny godzinowej oraz wymagań centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE), który zgodnie z ustawą Prawo energetyczne powinien funkcjonować od 1 lipca 2024 r.

Przewidziano przy tym dodatkowy okres przejściowy. System opustów będzie modelem rozliczeń dla nowych prosumentów, wchodzących na rynek w okresie od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. Na koniec tego okresu ewentualne nadwyżki energii zostaną rozliczone po średniej cenie miesięcznej z czerwca, a prosumenci automatycznie przejdą na rozliczenia w systemie net-billingu. 

Dotychczasowi prosumenci, jak również podmioty, którzy wejdą do systemu do dnia 31 marca 2022 r., mają zagwarantowane prawa nabyte – będą mogli korzystać z systemu opustów przez 15 lat od chwili wytworzenia i wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej pierwszej kilowatogodziny energii. Podpisana przez prezydenta ustawą poszerza ponadto katalog podmiotów systemu prosumenckiego o prosumenta wirtualnego energii odnawialnej, prosumenta zbiorowego energii odnawialnej oraz reprezentanta prosumentów.

    Formularz

    Zostaw nam
    wiadomość
    lub zadzwoń 22 245 40 64