fbpx
Strefa wiedzy
20 kwietnia 2023

Fotowoltaika dla firm a koszty uzyskania przychodu. Co i jak można odliczyć? Z jakich ulg i rozwiązań optymalizacyjnych może skorzystać przedsiębiorca?

Zainteresowanie fotowoltaiką wśród klientów biznesowych rośnie z roku na rok. Firmom to się po prostu opłaca i to bez względu na branżę czy skalę działalności. Sprzyjają temu nie tylko rosnące ceny energii z sieci i oszczędności generowane dzięki własnej eko-elektrowni, ale również odliczenia i zwolnienia od podatków. Pozytywnym stymulantem są również liczne rozwiązania outsourcingowe umożliwiające sfinansowanie takiej inwestycji oraz programy dofinansowania do OZE dla różnych sektorów.

Co można wliczyć w koszty uzyskania przychodu?

Przedsiębiorcy mogą skorzystać  z dwóch sposobów na wliczenie fotowoltaiki w koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Są to:

– odpis amortyzacyjny,
– odliczenie wydatków na leasing fotowoltaiki, o ile w tej formie pozyskano finansowanie.

Wybór metody odliczenia wydatków związanych z instalacją fotowoltaiczną zależy od sposobu, w jaki ta została sfinansowana oraz sklasyfikowana.

 Zwrot VAT za fotowoltaikę

Firmowa fotowoltaika to inwestycja, której koszt sięga często kilkuset tysięcy, a nawet kilku milionów złotych.

Co istotne, w przypadku przedsiębiorstw, montaż instalacji fotowoltaicznej jest objęty 23-procentową stawką VAT. Podatek ten każda firma może naturalnie odliczyć zaraz po zakupie instalacji PV, o ile jest czynnym podatnikiem VAT. Całość podatku od towarów i usług jest więc zwracana przez Urząd Skarbowy, a kwota netto jest traktowana jako koszt działalności gospodarczej.

Aby tego dokonać trzeba jednak spełnić 3 bardzo podstawowe wymagania, tzn.:
– instalacja fotowoltaiczna musi być wykorzystywana na cele własne firmy,
– firma montująca lub sprzedająca system PV musi także być objęta podatkiem z tej transakcji,
– musi zostać wystawiona faktura VAT potwierdzająca dokonanie tej inwestycji.

Warto w tym miejscu zauważyć, że inwestycja w firmową instalację fotowoltaiczną wiąże się zwykle z dużymi nakładami finansowymi. Nie każdy przedsiębiorca dysponuje takimi środkami, a nawet jeśli, to często może mu się nie opłacać ich zamrażać. Cash flow jest kluczowy dla kondycji finansowej firmy. Nie dziwi więc rosnące zainteresowanie polskiego biznesu alternatywnymi formami finansowania inwestycji w fotowoltaikę, takimi jak leasing czy kredyt. O tym w dalszej części artykułu.

Amortyzacja fotowoltaiki dla firm

Każda firma sklasyfikowana jako mała lub średnia, ma prawo do jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Trzeba jednak mieć na uwadze, że sposób rozliczenia różni się w zależności od sposobu montażu paneli fotowoltaicznych. Ten determinuje, czy będziemy mieli do czynienia z odrębnym środkiem trwałym i rozliczeniem według stawki 7-10 % czy z ulepszeniem budynku.

W przypadku ulepszenia środka trwałego, a więc fotowoltaiki na stałe związanej z budynkiem, to wydatki z nią związane, zgodnie z art. 22g ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów z tytułu najmu, rozliczane poprzez odpisy amortyzacyjne od podwyższonej o te wydatki wartości początkowej środka trwałego.

W przypadku gdy instalacja fotowoltaiczna jest traktowana jako odrębny środek trwały, czyli gdy mamy do czynienia ze standardowym systemem PV, trzeba jej przypisać właściwą kategorię zgodnie z zapisami Klasyfikacji Środków Trwałych. I tak instalacja fotowoltaiczna jako samodzielny środek trwały może zostać zaliczona:
– do grupy 3. Klasyfikacji Środków Trwałych, rodzaj 348 KŚT – roczna stawka amortyzacyjna wynosi wówczas 7 %;
– do grupy 6. Klasyfikacji Środków Trwałych, rodzaj 669 KŚT – w tym przypadku roczna stawka amortyzacyjna wynosi 10 %.

Przedsiębiorstwom także przysługuje prawo do amortyzacji instalacji PV w formie jednorazowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całości ceny nabycia środka trwałego. Prawo to dotyczy jednak tylko tych przedsiębiorców, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku podatkowym (poza pewnymi wyjątkami) oraz małym podatnikom i tylko do wysokości określonego w przepisach prawa limitu.

Tę kwestię warto omówić ze swoim księgowym. Po poradę zapraszamy również do kontaktu z ekspertem ds. fotowoltaiki dla firm Energynat Solutions. Wystarczy napisać do nas krótkiego e-maila na adres: solutions@energynat.pl

Leasing operacyjny oraz finansowy

Coraz częstszym rozwiązaniem stosowanym przez przedsiębiorców jest finansowanie instalacji PV w formie leasingu. To kolejna sytuacja, w której można wliczyć ten wydatek w koszty. Jest to więc dodatkowa ulga, która zmniejsza wysokość obciążenia i przyspiesza zwrot z inwestycji. Decyzja o leasingu wiążę się też z mniejszą liczbą formalności. Te przechodzą na stronę leasingodawcy.

Przedsiębiorcy zainteresowani tą formą finansowania mają do dyspozycji dwa rozwiązania: leasing operacyjny oraz leasing finansowy. Różnią się one między sobą przede wszystkim kwestiami podatkowymi.

W przypadku leasingu operacyjnego w koszty wpisuje się zarówno odsetkową, jak i kapitałową część raty. Można też ująć w nich koszty eksploatacji fotowoltaiki oraz inne wydatki ponoszone z uwagi na leasing. Co istotne, po zakończeniu leasingu operacyjnego firma nie staje się automatycznie właścicielem instalacji. Ma natomiast prawo do jej wykupu od leasingodawcy.

Bardziej elastyczny wydaje się leasing finansowy. Firma, która się na niego decyduje, amortyzuje środek trwały objęty leasingiem, a do kosztów podatkowych zalicza się wtedy wartość kapitałową oraz część odsetkową raty leasingowej, jak i koszty jej eksploatowania, np. serwisowania instalacji, mycia paneli czy ich odśnieżania. Po zakończeniu przedmiotu umowy, inaczej jak to ma miejsce w przypadku leasingu operacyjnego, firma staje się właścicielem inwestycji.

Inne odliczenia od podatków z tytułu podłączenia instalacji fotowoltaicznej

Odliczenia kosztów, zwroty VAT i amortyzacje obowiązują na takich samych zasadach w całym kraju. Są jednak też inne przykłady rozliczania fotowoltaiki dla biznesu. Odliczenie od podatku (2023 r.) może przybrać także formę zwolnienia z podatku od nieruchomości – takie rozwiązania wprowadzają władze lokalne w poszczególnych miastach i gminach. Niektóre uchwały dotyczą tylko osób fizycznych, inne obejmują również przedsiębiorstwa, w tym wytwórców energii.

Szczegółowe warunki ustalane są przez samorządy. Odrębne rozwiązania na szczeblu lokalnym funkcjonują już w ponad 100 polskich miastach i gminach.

Dofinansowania do fotowoltaiki dla biznesu w 2023 roku

Na rynku dostępnych jest też coraz więcej programów ogólnopolskich oraz regionalnych, w ramach których przedsiębiorcy mogą starać się o dotacje i pożyczki celowe w kwotach sięgających nawet 500 mln złotych. Poza programami krajowymi w roku 2023 mają pojawić się także nowe programy unijne wspierające rozwój fotowoltaiki dla biznesu.

W Energynat Solutions kompleksowo pomagamy firmom w procesie transformacji energetycznej. Zapraszamy do kontaktu: solutions@energynat.pl

    Formularz

    Zostaw nam
    wiadomość
    lub zadzwoń 22 245 40 64