fbpx
Strefa wiedzy
12 września 2023

Jak finansować fotowoltaikę w firmie?

Inwestycja w fotowoltaikę w firmie to ważny krok dla każdego przedsiębiorcy, który chce zapewnić swojemu biznesowi bezpieczeństwo energetyczne, niezależność i milionowe oszczędności. I chociaż obecnie nawet bardzo duże instalacje fotowoltaiczne zwracają się po około 4 latach, to wdrożenie nowego rozwiązania energetycznego wymaga od inwestorów konkretnego nakładu finansowego. Nie zawsze trzeba sięgać jednak do własnej kieszeni. Dostępnych jest szereg opcji finansowania instalacji fotowoltaicznych wspierających transformację energetyczną polskich firm. Dziś postanowiliśmy przeanalizować i ocenić te najpopularniejsze formy.

Spis Treści

 1. Sposoby finansowania fotowoltaiki w firmie
 2. Kredyt na fotowoltaikę
 3. Fotowoltaika w leasingu
 4. Granty z programów dofinansowywania do zielonych inwestycji
 5. Pożyczki z programów rządowych
 6. Dofinansowanie do magazynów energii dla firm

Sposoby finansowania fotowoltaiki w firmie

Do najczęstszych opcji finansowania fotowoltaiki w firmie należą:

 • środki własne,
 • kredyt,
 • leasing,
 • granty z programów dofinansowywania do zielonych inwestycji
 • pożyczki rządowe

Pierwsza z metod nie wymaga obszernego komentarza. Inwestycja pokrywana z środków własnych jest zwykle najbezpieczniejsza, gdyż nie wymaga podejmowania ryzyka związanego, np. ze zmiennymi stopami procentowymi oraz potencjalnie zmieniającą się sytuacją finansową firmy.

Jednak nawet jeśli firma jest stabilna finansowo i może sobie pozwolić na inwestycję ze środków własnych, warto wesprzeć przedsięwzięcie dofinansowaniem regionalnym lub państwowym. Programów grantowych dla przedsiębiorców jest dziś wciąż sporo, a skorzystanie z większości z nich pozwala dodatkowo przyspieszyć zwrot z inwestycji.

Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj: bit.ly/3O51bwn

W kontekście finansowania ze środków własnych warto również wspomnieć, że fotowoltaika podlega amortyzacji. Instalacja jako odrębny środek trwały może podlegać rocznej stawce amortyzacyjnej wynoszącej 7 lub 10 procent. Istnieje również opcja jednorazowego zaliczenia kosztów inwestycji w fotowoltaikę do kosztów uzyskania przychodu. Taka możliwość dotyczy jednak wyłącznie małych podatników oraz podatników, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w danym roku podatkowym.
Ten temat rozwinęliśmy we wpisie: Fotowoltaika dla firm a koszty uzyskania przychodu. Co i jak można odliczyć? Z jakich ulg i rozwiązań optymalizacyjnych może skorzystać przedsiębiorca?

Kredyt na fotowoltaikę

Przejdźmy zatem do jednej z najpowszechniejszych form finansowania fotowoltaiki, czyli do kredytu.

W przypadku firm otrzymanie kredytu lub pożyczki na fotowoltaikę nie jest trudne, pod warunkiem, że przedsiębiorstwo posiada zdolność kredytową oraz wkład własny. Ten musi wynosić około 20–30 % wysokości pożyczki. Podczas analizy zdolności kredytowej firmy bierze się pod uwagę. m.in.:

 • wysokość oraz źródło przychodów firmy,
 • miesięczne koszty prowadzenia działalności,
 • branżę, w której działa przedsiębiorstwo,
 • czas prowadzenia działalności,
 • opinie w ZUS-ie oraz urzędzie skarbowym,
 • dotychczasową zdolność kredytową.

Plusem kredytów na fotowoltaikę jest fakt, że wiele banków oferuje szczególne, korzystniejsze warunki na kredyty udzielane na cele związane z zielonymi inwestycjami. Oznacza to, że po przedstawieniu dokumentów potwierdzających instalację fotowoltaiki przedsiębiorca otrzymuje niższe oprocentowanie. Co ważne, tego typu akcje promocyjne często dotyczą nie tylko paneli fotowoltaicznych, ale też np. magazynów energii czy pomp ciepła.

Niewątpliwą wadą finansowania fotowoltaiki za pomocą kredytu jest ryzyko znaczącego wzrostu stóp procentowych, a tym samym kosztu kredytu. W takiej sytuacji zyski z inwestycji naturalnie maleją. Z perspektywy przedsiębiorcy ryzykowna jest też konieczność przewidzenia sytuacji rynkowej za kilka bądź kilkanaście lat, a co za tym idzie, sytuacji finansowej firmy w przyszłości. Z drugiej strony warto podkreślić, że często miesięczne oszczędności z fotowoltaiki są wyższe niż rata kredytu – obecnie instalacje PV bardzo szybko zaczynają na siebie zarabiać.

Pełny spis dotacji do fotowoltaiki, w tym kredytów na korzystnych warunkach umieściliśmy w artykule: Dofinansowanie do fotowoltaiki – lista dotacji krajowych i regionalnych, dotacje 2023.

Fotowoltaika w leasingu

Inną formą finansowania instalacji PV jest leasing, który dokładnie omówiliśmy w artykule
Fotowoltaika w leasingu – czy to rozwiązanie korzystne dla Twojej firmy?

Nim przejdziemy do zalet i wad takiego rozwiązania, przypomnijmy sobie krótko, jakie formy leasingu ma do wyboru przedsiębiorca:

 • Leasing operacyjny – leasingodawca przekazuje firmie panele PV w zamian za miesięczne opłaty. W takim układzie przez cały czas trwania leasingu instalacja pozostaje własnością leasingodawcy i to on ma prawo do jej amortyzacji.
 • Leasing finansowy – wymaga większego nakładu finansowego na początku. W tym systemie instalacja przechodzi na własność leasingobiorcy, który sukcesywnie spłaca ją, regulując comiesięczne raty.
 • Pożyczka leasingowa – działa na zasadzie kredytu, ale w przeciwieństwie do leasingu obniża zdolność kredytową. W tym przypadku firma może jednak dodatkowo ubiegać się o dotację.

Zaletą fotowoltaiki w leasingu jest stosunkowo niski wkład własny w inwestycję. Formalności związane z leasingiem również nie są skomplikowane, a koszty raty często zwracają się dzięki miesięcznym oszczędnościom z fotowoltaiki.

Decydując się na leasingowanie instalacji PV, trzeba jednak wziąć pod uwagę wady takiego rozwiązania. W niektórych przypadkach leasingowany sprzęt przechodzi na własność leasingobiorcy dopiero po zakończeniu trwania umowy leasingowej lub po wykupieniu instalacji od firmy udzielającej leasingu.

Granty z programów dofinansowania do zielonych inwestycji

Wybierając sposób finansowania fotowoltaiki w firmie, warto zwrócić uwagę na to, czy dana forma pozyskania finansów będzie pozwalać na skorzystanie z programów i dotacji oferowanych przez jednostki rządowe. Programów wsparcia zielonych inwestycji jest coraz więcej i bywają one bardzo korzystne. Niestety w przypadku, gdy przedsiębiorca decyduje się np. na kredyt bankowy, często nie może ubiegać się o dofinansowanie i zwrot części kosztów w ramach dotacji. Wobec tego bardzo ważne jest, by dokładnie sprawdzić regulamin programu, z którego chcemy skorzystać. W przypadku, gdy kredyt wyklucza pozyskanie środków z dotacji, warto zainteresować się takimi programami jak Gwarancja Biznesmax (zabezpieczenie kredytu z możliwością dopłaty do oprocentowania).

Zdecydowanie warto na bieżąco monitorować też regionalne systemy wsparcia oferowane w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Pełna lista aktualnych dotacji i ulg przysługujących osobom inwestującym w fotowoltaikę znajduje się tutaj: bit.ly/3O51bwn

Pożyczki z programów rządowych

Oprócz tradycyjnych ścieżek na pozyskanie finansowania dla inwestycji w OZE, przedsiębiorcy mają do wyboru również kredyty i pożyczki rządowe, oferowane w ramach różnych programów mających na celu wsparcie polskiej transformacji energetycznej. Ciekawą alternatywą, jeśli chodzi o pozyskanie kapitału na inwestycje na krajowym rynku OZE są na przykład preferencyjne pożyczki z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Jak pokazuje praktyka ostatnich lat, WFOŚiGW przyjmują indywidualne kryteria, jeśli chodzi o finansowanie projektów związanych m.in. z odnawialnymi źródłami energii. Część z nic wdraża programy preferencyjnego finansowania adresowane nie tylko do małych inwestorów, ale również do firm celujących w duże – megawatowe instalacje, oferując im pożyczki z korzystnym oprocentowaniem, które dodatkowo mogą ulegać częściowemu umorzeniu. W ostatnich latach szczególnie głośno było o dofinansowaniach udzielanych przez oddziały WFOŚiGW we Wrocławiu, Szczecinie czy Warszawie.

Dodatkowo dla przedsiębiorców dostępne są produkty bankowe pozwalające na uzyskanie gwarancji polegającej na zabezpieczeniu spłaty kredytu przeznaczonego na koszty kwalifikowane inwestycji lub kapitału obrotowego, a także dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją. Na tej zasadzie działa np. ogólnopolski program Gwarancja Biznesmax.

Dofinansowania do systemów OZE z magazynami energii

W 2023 zdecydowanie dużo uwagi i środków poświęcane jest także na wspieranie rozwoju systemów magazynów energii. Już dziś zdarza się, że warunkiem ubiegania się o dofinansowania udzielane w ramach ogłaszanych np. przez wojewódzkie RPO naborów dotyczących OZE, warunkiem koniecznym jest uzupełnienie projektowanego systemu o firmowy magazyn energii.

Zakłada się, że ze unijnych środków Funduszu Modernizacyjnego wynoszących 20 mld zł, aż 1 mld zł ma stanowić wsparcie dla działań właśnie w obszarze inwestycji w magazyny energii w Polsce. Instytucją odpowiedzialną za zarządzanie i rozporządzanie środkami jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

  Formularz

  Zostaw nam
  wiadomość
  lub zadzwoń 22 245 40 64