fbpx
Strefa wiedzy
18 marca 2024

Umowy PPA – poznaj fakty i mity na ich temat

Rynek energii w Polsce ewoluuje – co do tego stwierdzenia chyba nikt nie ma już wątpliwości. Wraz z tą zmianą dojrzewają i rozwijają się nowe modele kontraktowania zielonej energii przez przedsiębiorstwa, które dostosowują się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Zakup zielonej energii to obecnie jedno z kluczowych wyzwań, ale też możliwości, z jakimi mamy do czynienia na polskim rynku energii elektrycznej. Przedsiębiorcy są coraz bardziej świadomi znaczenia wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne, dlatego dążą do bardziej zrównoważonego rozwoju i podejmują działania ograniczające negatywny wpływ na przyrodę. Jednym z rozwiązań, które w konkretny sposób prowadzi do tego celu, jest zakup energii ze źródeł odnawialnych bezpośrednio od jej wytwórców. W tym celu przedsiębiorstwo podpisuje umowę cPPA z właścicielem źródła OZE.

cPPA – co to jest?

cPPA (Corporate Power Purchase Agreement) to długoterminowe kontrakty na zakup energii elektrycznej zawierane bezpośrednio przez producentów energii i przedsiębiorstwa przemysłowe (najczęściej o dużym zapotrzebowaniu energetycznym). Aby taki kontrakt mógł wejść w życie, potrzebna jest spółka obrotu oraz podmiot odpowiedzialny za bilansowanie. Takim podmiotem może być Energynat Obrót.

Umowy cPPA – dlaczego ich podpisywanie jest opłacalne? Kilka faktów na temat cPPA

Umowy typu cPPA od kilku lat przeżywają w Polsce dynamiczny rozwój i wzrost popularności. Rośnie zarówno liczba zawieranych umów, jak i wolumen energii podlegający kontraktacji w opisywanym modelu. Wynosi on już kilka TWh/rok, co stanowi kilka procent zapotrzebowania na energię elektryczną w kraju.

Wykres 1. Wolumen energii zakontraktowanej w ramach umów cPPA (GWh/rok), źródło: RE-Source Poland Hub.

Odbiorcy przemysłowi, poza walorami związanymi ze zmniejszeniem śladu węglowego, w umowach cPPA upatrują przede wszystkim szansy na obniżenie i ustabilizowanie kosztów energii, która często jest dla nich kluczowym kosztem prowadzenia działalności gospodarczej. Zakup zielonej energii jest więc dla wielu firm skutecznym sposobem na zmniejszenie kosztów, ale i na wzmocnienie wizerunku przedsiębiorstwa. W tym miejscu warto dodać, że umowy cPPA są bardzo dobrą alternatywą dla firm, które chcą korzystać z energii z OZE, ale nie mogą zbudować własnego źródła wytwórczego, np. przez brak odpowiedniego miejsca lub lokalne ograniczenia sieciowe.

Kontrakty cPPA są korzystne także dla wytwórców, którzy mogą zabezpieczyć pewny wolumen energii w stałej cenie, a tym samym określony strumień przychodów, co ułatwia pozyskanie finansowania zewnętrznego, a często także pozwala na realizację inwestycji. Ponadto, w okresie, gdy obserwujemy zmiany strukturalne na rynku energii, zakontraktowanie określonej ilości wytworzonej energii może być bardziej korzystne ekonomicznie niż sprzedaż energii na giełdzie, która oferuje niższe ceny energii w godzinach pracy elektrowni PV.

Mity na temat umów cPPA

Mitem na temat umów typu cPPA jest pewność sprzedaży całego wolumenu energii wytworzonej ze źródła PV.  Należy pamiętać, że rynek energii opiera się o rozliczenia godzinowe (a w przyszłości o 15-minutowe) i to właśnie energia wytworzona pokrywająca się w danej godzinie z energią pobraną u odbiorcy będzie podlegała tzw. „cenie cPPA”. Dlatego przy zawieraniu tego typu kontaktów równie ważne jest dopasowanie profilu odbiorcy energii do wielkości danego źródła – tak, aby w jak największym stopniu pokryć pobór oraz wytwarzanie w bilansie godzinowym. Odbiorca musi mieć świadomość, że pozostały wolumen energii będzie dostarczony przez spółkę obrotu po warunkach handlowych zawartych w umowie.

Wykres 2. Przykładowe pokrycie profilu poboru wraz z autokonsumpcją z elektrowni PV.

Popularyzację tego typu umów niewątpliwie wzmacniają wymagania dotyczące raportowania w zakresie ESG, gdzie zielona energią oraz redukcja śladu węglowego odgrywają znaczącą rolę.

Pomimo że kontakty typu cPPA stają się coraz bardziej popularne, to świadomość wśród odbiorców co do możliwości ich podpisywania jest cały czas niewielka. Dlatego konieczna jest nieustanna edukacja i promocja tego instrumentu wśród korporacji oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

    Formularz

    Zostaw nam
    wiadomość
    lub zadzwoń 22 245 40 64